Tomáš Chatrnúch

Upraviť firmu

Podnikáme od 01.01.1995. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Sládkovičova 2051/52,  927 01 Šaľa. Naše IČO je 33893462.

Prehľad našich činností

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb výroby v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Tvorba www stránok
Fotografické práce
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu a záznamu údajov pre počítače so súhlasom autora
Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií
Prieskum trhu a verejnej mienky
Organizačno-technické zabezpečenie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
Organizačno-technické zabezpečenie výstav v rozsahu voľnej živnosti
Organizačné zabezpečenie kurzov a školení
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
Grafická úprava podkladov pomocou výpočtovej techniky
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, elektroniky a prenosu informácií
Veľkoobchod s periférnymi zariadeniami a softvérom
Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod)
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, kníh a časopisov
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Sprostredkovanie úverov poskytovaných z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Predaj času a priestoru pre reklamu v rôznych masmédiách vo všetkých pravidelných a nepravidelných blokov

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info