Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 17
Zobrazujem: 0 - 17
Pridať firmu
IČOFirma
44290284: Areta Nagyová
36529834: ČOV VLČANY - NEDED, spol.s r.o.
34763163: Emil Rábek - Aku-Plast
41844548: Gabriela Klčová
44348746: Jana Kárasová - PNEUSERVIS
43583407: Július Káras
41436547: Juraj Loduha - EPO
41170695: Karol Lenčéš
36279706: KEMO-MONT, s.r.o.
43174141: Marcel Kudry
41830687: Mgr. Kristián Czibula
41169476: Peter Matuška " POHAS"
36553727: RECYPLAST SK, s.r.o.
36551058: SINGH SERVIS, s.r.o.
34144587: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
34131175: SPEKO spol. s r.o.
37969510: Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade